• Početna
 • CPU/GPU
 • MOBO/RAM
 • HDD/SSD
 • PSU/CASE
 • COOLING
 • Kontakt
 • Strana 3

  Matična ploča i RAM memorija

  Matična ploča (slika levo) predstavlja elektronsku štampanu ploču koja povezuje sve delove računara. Na njoj se nalazi set upravljačkih čipova koji kontrolišu memoriju, magistralu, disk, ulazno-izlazne operacije. Realizuje se kao višeslojna štampana ploča (Printed Circuit Board - PCB) i na njoj se nalaze ključne komponente računarskog sistema kao što su procesor, memorijski moduli, upravljačka kola, kontroleri i konektori za proširenja. Sve interne i eksterne računarske komponente se međusobno, direktno ili indirektno, povezuju preko matične ploče, elektronskim vezama koje su izvedene bakarnim vodovima i površinama.

  RAM (random-access memory)(slika desno), označava vrstu memorije koja je direktno adresibilna i njenom sadržaju se može pristupiti po proizvoljnoj lokaciji, a ne samo redom (sekvencijalno, kao kod traka). RAM dozvoljava da se podaci uzimaju direktno u nasumičnom redosledu. Kod drugih medijuma, poput tvrdih diskova, CD-ova, DVD-ova i magnetnih traka, kao i primitivnih tipova memorija poput doboš memorije, podaci se zapisuju u predodređenom redu, uzastopno, zbog ograničenja mehaničkog dizajna. Zbog toga, vreme prisutpanja datoj lokaciji varira zavisno od fizičke lokacije. Najčešće se koristi u računarima kao primarna ili glavna memorija, mada to nije neophodno.