PCB radionica - sajt o štampanim pločama

Početna LED brojevi Ukrasi od LED dioda Grecov spoj Pojačivač Treptalica O meni Ћирилица

Treptalica

U ovom radu se koristi čip NE555. On periodično šalje napon prijemniku, u ovom slučaju LED diodama. Frekvencija na kojoj čip radi zavisi od otpornika koji se postavljaju (što je otpornost manja, frekvencija je veća/perioda je manja i obratno). Pored LED dioda, u ovom projektu se mogu koristiti i druge komponente, poput zujalice.

šema
ploča
prikaz


Skoči na vrh