PCB radionica - sajt o štampanim pločama

Početna LED brojevi Ukrasi od LED dioda Grecov spoj Pojačivač Treptalica O meni Ћирилица

Pojačivač

Pojačavač je uređaj koji pojačava napon na prijemu. Osnovu svakog pojačavača čini tranzistor koji struju koju prima u "base" pojačava i nekoliko stotina puta (faktor pojačanja tranzistora β)

šema
ploča
prikaz


Skoči na vrh