PCB radionica - sajt o štampanim pločama

Početna LED brojevi Ukrasi od LED dioda Grecov spoj Pojačivač Treptalica O meni Ћирилица

Grecov spoj

Grecov spoj je najefikasnija vrsta ispravljača napona. On pretvara naizmeničnu struju u jednosmernu, a jedini je koji uspeva da ispravi obe periode (negativnu i pozitivnu). Dodatno, ubačen je i kondenzator koji filtrira napon (pošto je on na izlazu i dalje pulsirajuć), time dodatno povećavajući efikasnost ispravljača. Nazvan je po pronalazaču Leu Grecu. Primenu je našao u mnogim modernim uređajima

šema
ploča
prikaz


Skoči na vrh