Saveti

Početan Saveti Auta na stanju Audi BMW O autoru

Na koliko kilometara se menjaju svećice

Svećice su izuzetno važne za rad motora. One pale smešu vazduha i benzina u cilindru tako što stvore varnicu – a to moraju da urade u precizno određenom trenutku. Ukoliko svećica ne funkcioniše kako je predviđeno, dolazi do lošeg sagorevanja, a time i do lošeg rada motora, povećane potrošnje goriva. Mogu da nastanu i drugi problemi.

Na koliko kilometara se menjaju svećice. Ovo u velikoj meri zavisi od tipa svećice i motora. Na primer, kod nekih motora se po fabričkom uputstvu menjaju na 20.000 km, kod drugih na 30.000 km, kod trećih na 60.000 km. Postoje i motori kod kojih se svećice menjaju na više od 100.000 km.

Ukoliko vam nešto nejasno ovde mozete pogledati detaljnije

Na koliko kilometara se menjaju svećice