Početna Slatkovodna Ciklidna Morska Galerija O autoru
Ciklidna akvaristika


Područije na kome žive američki ciklidi, obuhvata predele od Teksasa na severu do Argentine na jugu. Na tako velikom prostoru, javlja se velika raznolikost vodenih površina koje ciklidi nastanjuju ; močvare, potoci, spore ravničarske reke, brze planinske reke, poplavljene šume, jezera, vulkanska jezera, lagune, ušća reka u mora/okeane…

Svaka od tih voda ima svoje karakteristike kojima su se ciklidi generacijama prilagođavali i razvijali. Peskovito dno velikih reka, usledilo je da se razviju ciklidi koji sifoniraju supstrat, dok npr. Brzi tokovi jakih reka prouzrokovali su da ciklidi iz tih voda imaju izduženije i vretenastije telo od njihovih rođaka iz sporotekućih voda. Naravno pored svih tih uticaja staništa na izgled i ponašanje ciklida utiču i još mnogobrojni faktori.

Akvarijum, navodno, treba da predstavlja, repliku vodene sredine u ljudskom domu. Izbor i uređenje je nešto što zavisi od samog vlasnika akvarijuma. Međutim mnogi ljudi, kako su duže u ovom hobiju, žele da omoguće stanovnicima svojih akvarijuma što prirodnije uslove i da imaju što vernije prikazan deo prirodnog ambijenta, pa se onda teži ka biotopskom uređenju akvarijuma(tj. biljke i životinje koje koje u prirodi zive na istom prirodnom stani[tu).

Ovde ćemo se, konkretno, baviti izgledom biotopskog akvarijuma za američke ciklide. Kao što je već napomenuto u tekstu, svaki ciklid potiče iz staništa kome se generacijama prilagođavao. Da bi imali zdravog ciklida u akvarijumu i da bi mogli da vidimo što prirodnije ponašanje, počevši od najranijih dana života ciklida, moramo ispuniti neke zahteve koji se razlikuju od vrste do vrste. Ciklidi su najrazvijenije vrste riba od njihovog fizičkog do njihove naravi i prirodnog istikta.

Svaka vrsta ima svoje određene zahteve koje moramo ispoštovati. Pre nabavke svakog ciklida, preporučuje se iščitavanje što više literature, tekstova, podataka uopšteno o vrsti koju želimo da imamo u svom akvarijumu.