Образовне установе

У овом месту постоје две школе.

А то су основна школа по имену"Братсво и Јединство", и средња Економско-трговачка школа "Доситеј Обрадовић."

По неким имформацијама у основну школу иде око 460 ученика, док средњу похађа око 400 ученика.

Основна школа основана је 1802.године. Поред матичне школе у алибунару постоје и издвојена одељења у Селеушу. А настава се изводи на српском и румунском језику.

Средња школа је основана 1964. године. Од школског простора тада су постојале само две учиоонице и две канцеларије.

Почетна Прва Друга Трећа Пета Шеста