Плоче

Један 7-сегментни дисплеј са отпорницима и конектором

Шема једног 7-сегментног дисплеја са отпорницима и конектором

3-Д приказ једног 7-сегментног дисплеја са отпорницима и конектором

6 или више светлећих диода, са одговарајућим отпорницима

Шема 6 или више светлећих диода, са одговарајућим отпорницима

3-Д приказ 6 или више светлећих диода, са одговарајућим отпорницима

Појачавач са заједничким емитером

Шема појачавача са заједничким емитером

3-Д приказ појачавача са заједничким емитером

Осцилатор (трептач) са NE555

Шема сцилатора (трептача) са NE555

3-Д приказ осцилатора (трептача) са NE555

Грецов усмерач

Шема грецовог усмерача

3-Д приказ грецовог усмерача

Три 7-сегментна дисплеја са транзисторима

Шема три 7-сегментна дисплеја са транзисторима

3-Д приказ три 7-сегментна дисплеја са транзисторима