Zdravo!

Kicad Specijalci

Svetleće diode.

Svetleće diode sa tranzistorom.

Grecov usmerač.

Oscilator(treptač) sa NE555

7-segmentni displej sa konektorom i otpornicima.

Tri 7-segmentna displeja sa tranzistorom.