GalerijaDiode


Grecov Usmerač


Grecov Spoj

Jedan 7-segmentni displej sa otpornicima i konektorom

Tri 7-segmentna displeja sa tranzistorima

Treptač sa NE555

Pojačavač