Понашање

Понашање

 
  Црвене панде су најактивније у зору и сумрак. Током дана се одмарају у гранама 
  и у шупљинама дрвећа. Идеална температура за црвене панде је између 17 и 25°C,
  док температуру изнад 25°C нису у стању да поднесу. Због тога, током топлих 
  поднева време проведу у сеновитим горњим деловима крошњи; често се могу видети 
  како се истегну на рачвастим гранама или увију у унутрашњости дрвета са репом 
  који им покрива лице.
  

Веома су спретне и праве су акробате. Живе самачки живот, док ретко формирају групе или породице. Углавном су прилично тихе и повучене животиње. За храном трагају током ноћи, док пију тако што лижу умочену шапу у воду. Непријатељи црвених панда су снежни леопард, куне и човек.