Лого
КОНТАКТ
ЛЕД ДИОДЕ
ГРЕЦОВ СПОЈ
ПОЈАЧАВАЧ
7-СЕГМЕНТНИ ДИСПЛЕЈ
ТРИ 7-СЕГМЕНТНА ДИСПЛЕЈА
ЗУЈАЛИЦА
ИЗРАДА ВЕБ-САЈТОВА

Контакт и информације

Телефон: +381 64 21-76-176

Мејл: аleksandar.mali.2005@gmail.com

Услуге које вршим:

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Лед диоде

Шема

PCB

3D

Рачунање отпорника

Грецов спој

Грецов спој / усмерач служи да претвори (усмери) наизменичну струју у једносмерну

Шема

PCB

3D

Појачавач са заједничким емитором

Појачавач са заједничким емитором појачава улазни напон и струју. За његов рад користе се биполарни транзистори

Шема

PCB

3D

7-сегментни дисплеј

7-сегментни дисплеј може да испише једну од 10 цифара (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Шема

PCB

3D

Tri 7-сегментнa дисплеja

Шема

PCB

3D

Зујалица

Зујалица (ослилатор) служи да би смо емитовали звук одређене фреквенције, која се мења у одноосу на отпорние

Шема

PCB

3D

Рачунање отпорника

Звук при фреквенцији од 1000Hz

Израда веб-сајтова

Израда веб-сајтова са опцијама промене језика, персонализованог курсора, падајућег менија...


Пример сајта