Осцилатор, трептач


oscilator_sema oscilator_PCB oscilator_3D

Осцилатор је електрично коло које ствара излазни сигнал одређене фреквенције. Претварају једносмерну струју у наизменичну.

ЦЕНА ПРОИЗВОДА: €19