K/K Company


Наша фирма бави се израдом штампаних плочица. Фирма је настала 2022. на иницијативу проф. Милана Његомира.

Наша локација

Производи