COMPANY POČETNA RADOVI O MENI
DIMITRIJEVICompany se bavi razvojem, proizvodnjom, marketingom i servisiranjem opreme, instrumenata i radom u KiCadu.
Više od 25 godina, DIMITRIJEVICompany je uspostavio jasnu stručnost i integritet u pravnim, administrativnim uslugama, uslugama usklađivanja i transformacije radnog mesta. Uspevamo u najvećim izazovima, bilo da se radi o srednjim preduzećima, kompanijama sa liste Fortune 100 ili vladinim odeljenjima G7. Korišćenjem vremenski testiranih procesa i najsavremenije tehnologije uz nemilosrdnu težnju za pouzdanom uslugom, mi proizvodimo velike krajnje rezultate za naše klijente: smanjenje troškova, smanjen rizik, poboljšanu produktivnost i efikasniju alokaciju resursa. Naši klijenti nam veruju kao ključnim partnerima koji pružaju inovativna rešenja, kvalitetne savete i sveobuhvatnu administrativnu podršku.