~6 диода~(10e)
~7-сегментни дисплеј х1~(20e)
~7-сегментни дисплеј х3~(30e)
~грецов усмерач~(20e)
~осцилатор-трептач~(18e)
~појачавач~(15e)
~/~
~/~
~/~
~/~