Test

Testiranje softvera ima razne vrste testiranja
kako bi bili sigurni da program neće imati nikakve nedostatke. 
Ako program ne obavlja funkciju za koju je razvijen, postaje 
neprofitabilan i postoji šansa da će ga potencijalni korisnik 
zameniti konkurentnim softverom. Postoje dve metode testiranja
1.Manuelno testiranje i 2.Automatsko testiranje. Alati
koji se koriste za ovo su unit, Integration, Gherkin.