Monitor


Monitoring je proces u kome se konstantno prati rad 
naseg sajta ili aplikacije i podloge na kome se hostuje.
U skladu sa tim izvestajima mozemo konstano unapredjivati 
rad naseg sajta, dodavanje novih funkcija ili skalirati 
resuruse (povecavanje memorije i procesorske snage).