DevOps


Када говоримо о "DevOps"-у, корисно је поделити 
  процес на фазе које се спајају да би направио "DevOps".
  На овај начин моземо да разложимо проблем описивања 
  алата и процеса који се користе у различитим фазама.
  
За више информација кликните на слику На овом сајту ћу приказати осмофазни "DevOps pipeline" који користимо у Тапту и дефинисати неке друге термине који се обично користе када говоримо о "DevOps"-у.

Апликације
Plan Code Build Test Release Deploy Operate Monitor
Jira Github Maven Unit Jenins Azure Ansible Prometheus
Slack Gitlab Grade Integration Azure pipeline Aws Chef Grafana
Azure Boards Code commit (aws) Yarn Gherkin Github actions Kubernetes Pupppet Application insights