Deploy


Deployment je proces u kome se kod koji je dosao 
do release-a pakuje i prebacuje na neki server,
virtualnu masinu, ili neko drugo okruzenje koje 
nam sluzi za hostovanje aplikacije ili nekog sajta.