KidsAd


Radovi

Opisi, šeme i štampani prikaz pločica
Naziv Opis Šema Čtampani prikaz
El. kolo sa 10 led dioda Ovo kolo ima ulogu da nakon dovedenog napona diode sijaju.
Grecov spoj Grecov spoj predstavlja cetiri vezane diode u kolo na čijem se izlazu dobija napon istog polariteta bez obzira kakav je polaritet na ulazu.
Sedmo segmentni displej Uređaj koji ima ulogu da ispiše neki decimalni broj. Ima oblik broja 8 i najčešće je sastavljen od 8 LED dioda. Svaka led dioda ima svoju nožicu i zadužena je za osvetljavanje jednog od segmenta.
3 sedmo segmentna displeja Imaju istu ulogu kao i jedan sedmo segmentni displej, ali je razlika u tome što se sastoje od više dioda i imaju mogućnost da ispišu veće brojeve(dvocifrene i trocifrene).
Treptač NE555 treptač se može koristiti u monostabilnom, astabilnom i bistabilnom kolu. U monostabilnom kolu ima ulogu da radi na jedan puls. Na primer:otisak prsta, tajmer, detekcija izostanka pulsa i slično. U astabilnom kolu ima ulogu oscilatora. Na primer:treptavo svetlo, impulsni generator, logički takt, sigurnosni alarm i slično. Dok u bistabilnom kolu ima ulogu flip flopa. Primen: bouncefree latched switches i tako dalje.
Pojačavač sa zajedničkim emiterom Povećava napon i struju. Ovom spregom postiže se najveće pojačanje snage. Ova sprega daje negativno pojačanje(obrće fazu). Najveće pojačanje se dobija kada je pobudni generator vrlo male unutrašnje otpornosti, a otpornost potrošača vrlo velika. Da bi se ralizovala velika otpornost potrošača neophodno je koristiti izvor konstantne struje.