KidsAd


3D Izgled

Opisi, šeme i štampani prikaz pločica
Naziv 3D Izgled
El. kolo sa 10 led dioda
Grecov spoj
Sedmo segmentni displej
3 sedmo segmentna displeja
Treptač
Pojačavač sa zajedničkim emiterom