Нови Сад

ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ

Мирослав Антић(1932-1986.)
Ђура Даничић (1825-1882)
Јован Јовановић Змај(1833-1904.)
Данило Киш(1935-1989)
Милева Марић(1875-1948.)
Лаза Костић (1841-1910.)
Марија Трандафил (1816-1883.)
Светозар Милетић (1826-1901.)
Јован Ђорђевић (1826-1900)
Јаков Игњатовић (1824-1889.)