СПОРТ

Никола Вучковић II-2Спортом се називају такмичења која су најчешће у сфери физичких активности, али постоје и спортови који нису везани за физичку активност, као на пример шах. Спорт није само физичка активност, већ укључује и ментални аспект, укључујући мотивацију, упорност, тактику и стратегију. Спорт је важан не само због здравствених предности, већ и због социјалних и психолошких предности које доноси, попут побољшања самопоуздања, развоја пријатељства и изградње тимског духа. Обично је такмичење или игра између две стране, од којих свака покушава да премаши другу. Неки спортови дозвољавају нерешену игру; други обезбеђују методе за решавање нерешених исхода, како би осигурао један победник и један губитник. Већи број таквих такмичења са два исхода може бити организовано на турниру, чиме се производи шампион.

ЛИНК КА СТРАНИЦИ СА СЛИЧНОМ ТЕМОМ
СПОРТ
Укратко, спорт је важан аспект многих култура широм света и игра клјучну улогу у одржавању здравог и активног начина живота, као и у изградњи заједништва и друштвених веза.

TRANSLATION INTO ENGLISH