MY SINGING MONSTERS

Р А З М Н О Ж А В А Њ Е

Као што је предходно речено, свако чудовиште се добија путем размножавања. За одређеног чудовишта постоји и одређена путања размножавања. Она се сазнаје експериметисањем, али за оне које не воле то да раде има и већ направњене листе. Оне гласе овако:

БИЉНО ОСТРВО

размножавање
Размножавање нормалних чудовишта
размножавање
Размножавање ретких чудовишта
размножавање
Размножавање епских чудовишта


ХЛАДНО ОСТРВО

размножавање
Размножавање нормалних чудовишта
размножавање
Размножавање ретких чудовишта
размножавање
Размножавање епских чудовишта


ВАЗДУШНО ОСТРВО

размножавање
Размножавање нормалних чудовишта
размножавање
Размножавање ретких чудовишта
размножавање
Размножавање епских чудовишта


ВОДЕНО ОСТРВО

размножавање
Размножавање нормалних чудовишта
размножавање
Размножавање ретких чудовишта
размножавање
Размножавање епских чудовишта


ЗЕМЉАНО ОСТРВО

размножавање
Размножавање нормалних чудовишта
размножавање
Размножавање ретких чудовишта
размножавање
Размножавање епских чудовишта