MY SINGING MONSTERS

P O Č E T N A

У igrici "My Singing Monsters" , igrači sakupljaju i uzgajaju razne vrste čudovišta, od kojih svaka ima jedinstvenu muzičku liniju koja se peva ili svira na instrumentu. Razmnožavanje dva elementa čudovišta će stvoriti novu vrstu čudovišta, koja zavisi od nivoa razmnožavanja čudovišta. Svako ostrvo poseduje jedinstveni set raspoloživih čudovišta koji zajedno sviraju određenu muzičku temu. Čudovišta koja su prisutna na ostrvu će generisati različite vrste valute koja će, zauzvrat, biti korišćena za dobijanje dekoracija, uklanjanje prepreka, izgradnju građevina, poništavanje prepreka, i kupovinu hrane za čudovišta da izjednačavaju i generišu više valute. Postoje i dostignuća i ciljevi da se režira igra, sa unutarnjom valutom kao nagradama. Takođe je moguće kupiti valute kao što su novčići, dijamanti, tretmani, relikvije, ključevi ili Šardovi. Određene valute se mogu dobiti pomoću dodatnih karakteristika. Ostrva su različita mesta u kojima žive čudovišta. Neka ostrva slede metodu kupovine četiri jedinstvena elementa, a zatim ih uzgajaju u još više čudovišta (tj. Ostrvo biljaka, Hladno ostrvo, Ostrvo vazduha). Druga ostrva zahtevaju teleportaciju čudovišta sa drugog ostrva (tj. Eteral Island, Magic Sanctum, Seasonal Shanty). Druga ostrva su naterala igrača da kupi čudovišta kao "kipove" ili "brodove", a onda je bacio čudovišna jaja sa drugih ostrva u jedan od kipova da probudi kip (tj. Ostrvo Vejbl, Nebesko ostrvo, Amber ostrvo)..

Ostrva su različita mesta u kojima žive čudovišta. Neka ostrva slede metodu kupovine četiri jedinstvena elementa, a zatim ih uzgajaju u još više čudovišta (tj. Ostrvo biljaka, Hladno ostrvo, Ostrvo vazduha). Druga ostrva zahtevaju teleportaciju čudovišta sa drugog ostrva (tj. Eteral Island, Magic Sanctum, Seasonal Shanty). Druga ostrva su naterala igrača da kupi čudovišta kao "kipove" ili "brodove", a onda je bacio čudovišna jaja sa drugih ostrva u jedan od kipova da probudi kip (tj. Ostrvo Vejbl, Nebesko ostrvo, Amber ostrvo). Colossingum je borbeno ostrvo gde igrač može da radi zadatke da bi podigao nivo Kolossinguma. Igrači takođe mogu da sakupljaju kostime u Kolosingumi. Kompozitor ostrvo je gde igrači mogu da stvaraju svoje pesme

Razlika između My Singing Monsters i drugih simulacionih igara je "proces izgradnje" muzike koja se uglavnom pokreće korišćenjem ogromnih muzičkih čudovišta. Igrači sami donose odluke o tome šta određuje "savršeno" ostrvo selektivno birajući čudovišta za koja su odlučili da će poboljšati svoju igru ukupno kroz kombinaciju dizajna i stvaranja valute u igri. Neka posebna čudovišta ili dekoracije je teže otključati, često zahtevajući ekskluzivne valute, posebne događaje (kao što su praznici i događaji u igri), "Požari želja" ili druge posebne metode da se dobiju ili aktiviraju

SRPSKI ENGLISH