MY SINGING MONSTERS

Ч У Д О В И Ш Т А

Чудовишта се разликују по њиховим елементима и класи ( ретка, епска ). Зна се за постојање 317 врста, а неки од битнијих и најомиљенијих међу фановима су:

mamut
Ово је слика мамута.
nogin
Ово је слика ретког noggin-a.
glowl
Ово је слика glowl-a.
furcorn
Ово је слика furcorn-a.
entbrat
Ово је слика entbrata-a.
shugabush
Ово је слика shugabush-a.
ghazt
Ово је слика ретког ghazt-a.
bogwart
Ово је слика ретког bogwart-a.
strombonin
Ово је слика strombonin-a.
deedge
Ово је слика deedge-a.
kayna
Ово је слика kayn-e.
mushaboom
Ово је слика mushaboom-a.ЕЛЕМЕНТИ ЧУДОВИШТА

земљани биљни водени хладни ватрени
Noggin Potbelly Toe Jamer Furcorn Kayna
Drumpler Shrubb Quibble Pango Boskus
Fwog Furcorn Phangler Boskus Glowl
Shrubb Dandidoo Poppette Bulbo Yuggler
Cybop Flowah Denchuhs Squot Wimmzies
Stogg Gob Bogwart T-Rox Repatillo
T-Rox Bonkers Spunge Thumpies Floogull
Plummel Repatillo Scups Woolabee Whaddle
Clamble Barrb Clamble Sooza Ziggurab
PomPom Sooza Whaddle Spytrap TooToo